Andrea ILKOVÁ

Diplomová práce

Vliv hasičského sportu na zdravotně orientovanou zdatnost dětí ve věku 6 - 11 let

The influence of fire sport on health-oriented fitness of children agend from 6 to 11 years
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou týkající se pohybové výkonnosti a zdravotně orientované zdatnosti u dětí ve věku 6 - 11 let věnující se konkrétnímu pohybovému kroužku (hasičský kroužek) a u dětí, které se žádnému pohybovému kroužku nevěnují. V teoretické části jsou zpracovány údaje vztahující se ke zvolenému tématu, zejména se jedná o otázky: Jaká je historie hasičů v našem městě? Jaké činnosti …více
Abstract:
This thesis is about problems of physical performance and health-oriented fitness in children from six to eleven years engaged in specific movement club (firefighter club) and children, who don't engage in any movement club. In the teoretical part are data related to the chosen topic in particular the questions: What is the history of firefighters in our city? What activities is the firefighter club …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ILKOVÁ, Andrea. Vliv hasičského sportu na zdravotně orientovanou zdatnost dětí ve věku 6 - 11 let. Ústí nad Labem, 2021. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta