Bc. Stanislava FUJAKOVÁ

Master's thesis

Multitemporální analýza vývoje krajiny v katastrálních územích Český Těšín a Mosty u Českého Těšína od poloviny 19. století.

Multitemporal analysis of landscape development in the cadastral areas Český Těšín and Mosty u Českého Těšína from the mid-19th century.
Abstract:
This diploma thesis focuses on the analysis of spatiotemporal changes in the cadastral districts Český Těšín and Mosty u Českého Těšína since the mid-19th century, using remote sensing (RS) and geographic information systems (GIS). Stable cadaster maps from 1836, aerial photographs from the years 1949, 1966, 1972, 1986, 1992 and the orthophoto from 2016 were used as the underlying data. These data …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou časopriestorových zmien v katastrálnych územiach Český Tešín a Mosty u Českého Tešína od polovice 19. storočia, využitím metód diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a geografických informačných technológií (GIS). Použitými datami boli mapy stabilného katastru z roku 1836, letecké snímky z roku 1949, 1966, 1972, 1986 a 1992 a ortofoto z roku 2016. Data boli spracované, …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 5. 2019
  • Supervisor: RNDr. Monika Mulková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FUJAKOVÁ, Stanislava. Multitemporální analýza vývoje krajiny v katastrálních územích Český Těšín a Mosty u Českého Těšína od poloviny 19. století.. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta