Bc. Stanislava FUJAKOVÁ

Master's thesis

Multitemporální analýza vývoje krajiny v katastrálních územích Český Těšín a Mosty u Českého Těšína od poloviny 19. století.

Multitemporal analysis of landscape development in the cadastral areas Český Těšín and Mosty u Českého Těšína from the mid-19th century.
Abstract:
This diploma thesis focuses on the analysis of spatiotemporal changes in the cadastral districts Český Těšín and Mosty u Českého Těšína since the mid-19th century, using remote sensing (RS) and geographic information systems (GIS). Stable cadaster maps from 1836, aerial photographs from the years 1949, 1966, 1972, 1986, 1992 and the orthophoto from 2016 were used as the underlying data. These data …viac
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou časopriestorových zmien v katastrálnych územiach Český Tešín a Mosty u Českého Tešína od polovice 19. storočia, využitím metód diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a geografických informačných technológií (GIS). Použitými datami boli mapy stabilného katastru z roku 1836, letecké snímky z roku 1949, 1966, 1972, 1986 a 1992 a ortofoto z roku 2016. Data boli spracované, …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2019
  • Vedúci: RNDr. Monika Mulková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FUJAKOVÁ, Stanislava. Multitemporální analýza vývoje krajiny v katastrálních územích Český Těšín a Mosty u Českého Těšína od poloviny 19. století.. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta