PhDr. Mgr. Renata Horáková, Ph.D.

Disertační práce

Hudebně nadaní žáci a jejich jazyková a komunikační schopnost

Musically Gifted Pupils and their Language and Communicative Ability
Anotace:
Cílem práce bylo získat ucelenější vhled do problematiky vzdělávání hudebně nadaných žáků (nejen) v ZUŠ s akcentem na jejich jazykové a komunikační schopnosti. Vzhledem k tomu, že hudební nadání je natolik specifické a zaslouží si detailnější pozornost, jsou zde prezentovány různé přístupy definování pojmů a modelů nadání včetně vybraných charakteristik nadaných a mimořádně nadaných žáků. Jedná se …více
Abstract:
The aim of this thesis was to gain a more comprehensive insight into the issue of education of musically gifted pupils (not only) in elementary art schools with the emphasis put on their language and communication skills. Given that musical talent is so specific and deserves more detailed attention, various approaches to defining the concepts and models of a talented learner are presented, including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D., doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Hudební teorie a pedagogika