Bc. Anežka Sobotková

Diplomová práce

Spiritual Bypassing by Robert A. Masters: The Translation Process and Issues

Spiritual Bypassing by Robert A. Masters: The Translation Process and Issues
Anotace:
Tématem magisterské diplomové práce je vlastní překlad knihy Roberta A. Masterse, Spiritual Bypassing (česky Duchovní únik). Práce tematizuje nejvýznamnější překladatelské otázky, jimž jsem při překladu knihy čelila. Diskuzi těchto otázek a konkrétních překladatelských řešení předchází analýza a zhodnocení autorova stylu s ohledem na jeho význam z hlediska překladu.
Abstract:
The Master's thesis deals with my own translation of the book Spiritual Bypassing written by Robert A. Masters. It describes and discusses the most prominent translation issues, which I was facing when translating the book. The discussion of the translation strategies and solutions is preceded by an analysis and evaluation of the author's style of writing and the implications it might have for translation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Norský jazyk a literatura