Ing. Yulia Lomako

Bakalářská práce

Funkce a struktura aktivit firemního systému řízení lidských zdrojů

Function and Structure of Corporate Activities, Human Resource Management System
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je charakterizovat současné trendy firemního managementu a úlohy systému řízení lidských zdrojů. Práce popisuje vývoj systému řízení lidských zdrojů a jeho úlohu. Dále jsou v ní jsou tabulkově znázorněny různé typy organizací. Také je zde důkladně provedena analýza pracovních činností personalistů. Dále je popsána úloha a role manažerů v organizaci. Krátce je zmíněno téma …více
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to characterize modern trends of company management and function of corporate activities of human resource management system. This work describes development of a human resource management system and its mission. Different types of organizations are illustrated in this work in a map form. Manager's task and roles are also described. This bachelor thesis defines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Evžen Sýkora, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Bajer, M.Sc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management