Mgr. Radka Tesolinová

Diplomová práce

Sociální dialog v českém pracovním právu a jeho limitující faktory

The Social Dialogue in the Czech Labour Law and its Limiting Factors
Anotace:
Cílem mé diplomové práce byla charakteristika sociální dialogu a skutečností formujících podstatu jeho vedení, tedy existujících limitujících faktorů, představovaných právním, ekonomickým a osobním rámcem. Toto v prostředí České republiky, ale také v intencích mezinárodního práva. Sociální dialog, jako součást evropského sociálního modelu a praktického provádění myšlenky sociálního partnerství, má …více
Abstract:
In my work I have attempted to define the social dialogue and its limiting factors in the Czech labour law, but also with regard to the international context. The social dialogue has a unique place in the Czech labour law in spite of the fact that in the Czech system of law there is no legal definition of the social dialogue. The social dialogue does not belong to institutes with long tradition in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta