Jana Kamenská

Bakalářská práce

Drogová kriminalita na území Brno - venkov

Drug-related crime within territory of Brno - Country District
Anotace:
Bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na všeobecný popis drogové problematiky. Zabývá se charakteristikou pojmu drog, jejím dělením, způsobem užívání drog a možnými následky vzniku drogové závislosti. Dále se zabývá drogovou prevencí a identifikací drog z pohledu policejní praxe. Rovněž popisuje nejvíce užívané nelegální drogy na území Brno-venkov. V praktické části se bakalářská práce zabývá …více
Abstract:
The theoretical part of my Bachelor thesis focuses on the general description of the drug problem. It deals with the definition and characteristics of drugs. It also describes how the drugs are classified according to the methods of aplication and the levels of grug addiction. My Bachelor thesis targets on drug prevention and identification of drugs from the perspective of the police work. It also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kamenská, Jana. Drogová kriminalita na území Brno - venkov. Brno, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe