Theses 

Pachatel trestného činu a přestupku z pohledu trestního práva, přestupkového práva a forenzní psychologie – Bc. Lukáš Najman

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lukáš Najman

Diplomová práce

Pachatel trestného činu a přestupku z pohledu trestního práva, přestupkového práva a forenzní psychologie

A culprit of a crime and an offense from the point of view of the criminal law, offense law and forensic psychology

Anotace: Záměrem předkládané diplomové práce je komplexní zpracování charakteristiky pachatele trestné činnosti. Stěžejní část této práce je věnována právní úpravě pachatele, a to nejen z pohledu přestupkového práva, ale také z pohledu trestního práva hmotného a procesního. Zde je nastíněn problém pachatelství v současné i předchozí právní úpravě. Navazující část se zabývá pachatelem trestné činnosti z pohledu kriminalistického a kriminologického, s čímž úzce souvisí i forenzní psychologie. Zde je uveden mimo jiné i historický vývoj vyšetřovacích metod. V diplomové práci jsou teoretické poznatky aplikovány na konkrétních případech ze soudní praxe. Při zpracování tohoto tématu jsem vycházel z příslušných zákonů a dostupných odborných pramenů.

Abstract: The goal of the presented master thesis is a complex characteristics elaboration of a culprit of criminal offences. The fundamental part of this paper is dedicated to the legal form of a culprit not only from the point of view of a misdemeanour law but also from the point of view of the criminal law; material and procedural. The problem of crime commission in its current as well as the previous legal form is outlined in this section. The following section deals with the culprit of criminal offences from criminalistic and criminological points of view and also forensic psychology is closely related to these. The historical development of investigative methods is presented in this section among other things. In my master thesis I apply theoretical findings onto practical cases from judicial praxis. I examined relevant laws and available expert sources while working on this paper.

Klíčová slova: Forenzní psychologie, kriminalistika, kriminologie, přestupkové právo, přestupek, trestný čin, pachatel trestného činu, trestní právo, typologie pachatelů.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Řehák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 19:14, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz