Bc. Miroslava FICTUMOVÁ

Diplomová práce

Obraz Čechů v Grušově "Česko - návod k použití"

The picture of the Czechs in Gruša´s work "Czechia - instructions for application"
Abstract:
The diploma thesis is concerned with the Czech writer Jiří Gruša and his German-language work, namely his book of essays "Česko návod k použití". The aim of thesis is to identify a literary image of Czechs in Gruša´s texts. The first and second chapter deal with the life and work of the writer. The following chapter presents and defines one of the new scientific disciplines comparative imagology, including …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá českým spisovatelem Jiřím Grušou a jeho německy psaným dílem, především pak jeho knihou esejů "Česko návod k použití". Cílem práce je vyhledat v těchto textech literární obrazy Čechů. První a druhá kapitola práce je věnována osobě a dílu spisovatele. V další části je představena a definována jedna z nových vědeckých disciplín, komparatistická imagologie, včetně jejího …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Elke Mehnert

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FICTUMOVÁ, Miroslava. Obraz Čechů v Grušově "Česko - návod k použití". Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / NJ-Dě