Jana Grulichová

Bachelor's thesis

Mezigenerační solidarita v péči o seniory

Intergenerational Solidarity in Caring for the Elderly
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématem mezigenerační solidarity se zaměřením na problematiku péče o seniory z pohledu osob střední generace. Teoretická část seznamuje s demografickým vývojem společnosti a soustředí se na aktuální témata, kterými jsou stárnutí populace a současná proměna rodiny. Vymezuje pojmy stáří, stárnutí či senior a popisuje specifika seniorského věku. Blíže se zabývá tématem péče …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of the solidarity among the generations and it is mostly focused on the topic taking care for the senior citizens from the perspective of the middle aged generation. The theoretical part introduces the demographic development and concentrates on the current topics such as the change of the family and growing age of the population. It also defines the terms of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Grulichová, Jana. Mezigenerační solidarita v péči o seniory. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe