Jana Grulichová

Bachelor's thesis

Mezigenerační solidarita v péči o seniory

Intergenerational Solidarity in Caring for the Elderly
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá tématem mezigenerační solidarity se zaměřením na problematiku péče o seniory z pohledu osob střední generace. Teoretická část seznamuje s demografickým vývojem společnosti a soustředí se na aktuální témata, kterými jsou stárnutí populace a současná proměna rodiny. Vymezuje pojmy stáří, stárnutí či senior a popisuje specifika seniorského věku. Blíže se zabývá tématem péče …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of the solidarity among the generations and it is mostly focused on the topic taking care for the senior citizens from the perspective of the middle aged generation. The theoretical part introduces the demographic development and concentrates on the current topics such as the change of the family and growing age of the population. It also defines the terms of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Grulichová, Jana. Mezigenerační solidarita v péči o seniory. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe