Bc. Ivan Čuňočka

Diplomová práce

Specifika řízení pracovního výkonu ve sportovních organizacích - případová studie

Specifics of Performance Management in Sport organizations - case study
Abstract:
The aim of the diploma thesis „Specifics of Performance Management in Sport organizations - case study“ is suggesting recommendations for change in system of performance management and suggest measures for evaluating staff in selected organization. Through the case study was analyzed the specifics of using tool for performance management In sport organization. Sport organization was described and analyzed …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce „Specifika řízení pracovního výkonu ve sportovních organizacích - případová studie“ je návrh odporučení pre zmeny v systéme riadenia pracovného výkonu a návrh opatrení pre hodnotenie zamestnancov vo vybranej organizácii. Prostredníctvom prípadovej štúdie som analyzoval špecifiká použitia nástrojov pre riadenie pracovného výkonu v športovej organizácií., popísal a analyzoval …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jana Nová, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Management sportu