Lukáš Vacek

Bakalářská práce

WordPress jako platforma pro self-promotion

WordPress as a Platform for Self-promotion
Anotace:
Tématem bakalářské práce je hlavní pilíř internetu - webové stránky. Cílem práce je rozbor tvorby webů na platformě WordPress, zjištění konkurenčních výhod i úskalí tohoto systému a rozbor technických zjednodušení, které v praxi pomohou osobám bez znalostí tohoto oboru při tvorbě a úpravě webů. Platforma je hojně využívána pro celou škálu webových projektů, od propagace umělců přes malé podnikatele …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the cornerstone of the Internet - web sites. The aim of this thesis is to analyze the web development using the platform WordPress, finding the competitive advantages and disadvantages of this system as well as the analyzing of the technical simplifications which in practice help those who have no previous knowledge of this field in developing and editing of web sites …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Šula, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vacek, Lukáš. WordPress jako platforma pro self-promotion. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace