Ing. Táňa KURFÜRSTOVÁ

Bakalářská práce

Analýza konkurenčního postavení firmy Ludmila Kurfurstová Smíšené zboží na trhu maloobchodního prodeje potravin v České republice

The analysis of competitive position of little firm "Ludmila Kurfurstova General merchandise" in retail market in Czech Republic
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analýza konkurenčního postavení malé firmy na maloobchodním trhu v České republice. Práce se skládá ze dvou částí. První část je zaměřena na vymezení pojmu maloobchodního prodeje. Dalším bodem teoretické části je popis marketingového výzkumu. Druhá část zahrnuje marketingový průzkum, který byl prováděn v obchodě mezi zá-kazníky a přináší zajímavé zjištění. Tato práce …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is an analysis of competitive position of little firm in retail market in Czech Republic. The thesis consists of two main parts. The first part focuses on defined conception of the retail trade. Next step of the theoretical part is to analyse theoretical sources about marketing research. The second part includes the marketing research in the shop among the customers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2006
Identifikátor: 3833

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KURFÜRSTOVÁ, Táňa. Analýza konkurenčního postavení firmy Ludmila Kurfurstová Smíšené zboží na trhu maloobchodního prodeje potravin v České republice. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 19. 05. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika