Mgr. Robert Sutorý

Bakalářská práce

Dopad volnočasových aktivit na romské děti na Hranicku

Impact of spare time activities on gypsy children in a Hranice region
Anotace:
Anotace Bakalářská práce „Dopad volnočasových aktivit na romské děti na Hranicku“ pojednává o vztahu Romů ke vzdělávání. Cílem práce je prostřednictvím rozhovorů zjistit, zda jsou romské děti ovlivněné volnočasovými aktivitami, které jsou zaměřené na tuto cílovou skupinu. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá historickým vývojem romského etnika a výchovou dětí v romské rodině …více
Abstract:
Annotation Bachelor thesis “An impact of free-time activities on gypsy children in Hranice region” is about a relationship of gypsies and education. The goal of my thesis is to via interviews find out whether gipsy children are influenced by free-time activities, which are focused on this target group. The thesis is divided into two parts. Theoretical part deals with a history of Romani ethnicity and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Fajkusová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta