Bc. Lukáš Hölzel

Diplomová práce

Dražby a insolvence

Auctions and insolvency
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou dražeb, a to také v návaznosti na insolvenční řízení. Dražby jsou v současné době dosti používaným instrumentem s rostoucí tendencí. První část práce vymezuje pojmy s dražbami související, charakteristiku dražeb a jejich náležitosti. Dále objasňuje problematiku insolvence, neboť ta se v několika posledních letech poměrně rozrostla a právě dražeb je při výkonu …více
Abstract:
This thesis deals with the auction, also in connection with the insolvency proceedings. Auctions are now quite used instrument with increasing tendency. The first part defines the terms associated with auctions, auction characteristics and requirements. Further clarifies the issue of insolvency, as it is in the last few years and it has grown quite auctions is in the performance of the insolvency proceedings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ivan Müller, CSc.
  • Oponent: Mgr. et Bc. Patrik Frk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance