Ing. Martin Kalina

Bakalářská práce

Státní symboly České republiky

State Symbols of the Czech Republic
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce jsou státní symboly České republiky. Práce pojednává o současných státních symbolech České republiky, o jejich historickém vývoji, ale i o symbolech Evropské unie. Bakalářská práce je strukturována do 6kapitol. V první kapitole se pokouším vymezit pojem státního symbolu. Druhá kapitola je zaměřena na historický vývoj státních symbolů na našem území. V další části práce popisuji …více
Abstract:
This Bachelor thesis focuses on the national symbols of the Czech Republic. The thesis deals not only with the current national symbols and their historical development but also with the symbols of the European Union. The Bachelor thesis is structured into six chapters. In the first chapter, I specify the concept of a national symbol. The second chapter is about the historical development of national …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Miloslav Šiler
  • Oponent: Ing. Rudolf F. Heidu

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní