Mgr. Pavel LUKEŠ

Diplomová práce

BOZP žáků v odborném výcviku při ručním a strojním zpracování kovů

OHS (Occupational Health and Safety) of students during vocational training for manual and machine processing of materials
Anotace:
Diplomová práce "BOZP žáků v odborném výcviku, při ručním a strojním zpracování kovů" má pomoci učitelům odborné výchovy při učebním procesu. Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled a metodickou pomůcku o nejnovějších poznatcích, předpisech, nařízeních a normách při ručním a strojním zpracování kovů. Úvodní kapitoly jsou věnovány BOZP z pohledu historie, předpisů, doporučením, normám a analýze …více
Abstract:
The diploma thesis "The Occupational Health and Safety (OHS) of Workers in Manual and Mechanical Processing of Metal" is intended to help teachers of vocational education in the teaching process. The aim of this work is to create a comprehensive overview and methodical aid for the latest knowledge, regulations, statutes and standards for manual and mechanical metal processing. The introductory chapters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LUKEŠ, Pavel. BOZP žáků v odborném výcviku při ručním a strojním zpracování kovů. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta