Kryštof BLAHOTA

Bakalářská práce

Čínská občanská válka v letech 1946-1949

The Chinese Civil war in 1946- 1949
Anotace:
Pro pochopení, zkoumání změn a problémů v celém konfliktu byl text rozdělen do tří hlavních kapitol. První kapitola popisuje Čínu od konce císařského režimu až do konce druhé světové války. Popisuje změny, ke kterým došlo v Číně, a to nejen z hlediska nových politických stran, ale také japonské expanze a později čínsko-japonské války. Druhá kapitola představuje situaci v Číně po druhé světové válce …více
Abstract:
To explore the changes and the problems in the whole conflict the text has been divided into three main chapters. The first chapter describes China from the end of the imperial regime to the end of the World War II. It describes the changes that occurred in China, not only in terms of new political parties, but also Japanese expansion and later Sino-Japanese war. The second chapter presents the situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. PhDr. Aleš Skřivan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLAHOTA, Kryštof. Čínská občanská válka v letech 1946-1949. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Obecné dějiny

Práce na příbuzné téma