Bc. Kristína Varšová

Bakalářská práce

Vnímanie vlastnej účinnosti u sexuálnych deviantov v Ústave pre výkon zabezpečovacej detencie

Perception of self-efficacy among sex offenders in Secure preventive detention
Abstract:
What is characteristic for sexual deviance or paraphilic disorder is the existence of unusual sexual fantasies, impulses and practices, which involve either activities of individual or his erotic goals. Some of those disorders request to achieve satisfaction behavior classified as criminal. Paraphilic sex offenders may be ordered to accept protective measures in form of secure preventive detention …více
Abstract:
Pre sexuálnu deviáciu alebo parafílnu poruchu sú príznačné neobvyklé sexuálne fantázie, impulzy a praktiky, ktoré sa týkajú buďto jedincových aktivít, alebo jeho erotických cieľov. Niektoré z týchto porúch vyžadujú, pre dosiahnutie uspokojenia, správanie klasifikované ako trestné. Parafílnym páchateľom sexuálnych deliktov môže byť nariadené ochranné opatrenie vo forme výkonu zabezpečovacej detencie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Eva Vášová
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Matěj Stříteský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie