Lucia Jakubíková

Bakalářská práce

Laboratórne úlohy pre IoT platformu Arduino

Lab exercises for IoT platform Arduino
Abstract:
The aim of this thesis is to create materials which would enhance teaching in the area of IoT at the Faculty of Informatics, Masaryk University. The theoretical part consists of text materials suitable for studying hardware and software needed in order to work with the Arduino platform and its peripheral devices. The main contribution of this thesis are laboratory exercises in the practical part, on …více
Abstract:
Cieľom tejto práce je vytvorenie materiálov pre rozšírenie výuky v oblasti IoT na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity. Obsahom teoretickej časti práce sú textové materiály vhodné na štúdium hardvéru a softvéru používanom pri práci s platformou Arduino a jej periférnymi zariadeniami. Hlavným prínosom tejto práce sú laboratórne úlohy v praktickej časti, na ktorých je ilustrovaný princíp fungovania …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Karel Slavíček, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Práce na příbuzné téma