Michaela Gromovská

Bakalářská práce

Genius loci Liberce

Genius loci of Liberec
Anotace:
Bakalářská práce na téma Genius loci Liberce se zabývá městem Liberec, jakým je a jakým by měl být. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy, co je to genius loci a image místa. V další části práce je pozornost věnována charakteristikám města Liberec, jeho zajímavostem a významným osobnostem. Empirická část práce je věnována dotazníkovému šetření, které je zaměřené na vnímání charakteristik města …více
Abstract:
Bachelor thesis Genius loci of Liberec is about Liberec city. The thesis is about what the city is and how it should be. The theoretical part of the paper defines the basic concepts of what a genius loci and image of space. In the next section, attention is paid to the characteristics of the city of Liberec, its attractions and important personalities. The empirical part of the paper is devoted to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: RNDr. František Murgaš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Gromovská, Michaela. Genius loci Liberce. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Aplikovaná geografie