Bc. Marie Uhlířová

Bakalářská práce

Význam migrace, cestování a světového obchodu v šíření bakterií rezistentních k antibiotikům

The impact of globalization, migration and world trade in dissemination of bacteria resistant to antibiotics
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o problematice šíření rezistentních bakterií prostřednictvím lidské migrace, cestování a mezinárodního obchodu s potravinami, potravinovými zvířaty a exotickými živočichy určenými pro zverimexový prodej. Zaměřuje se především na přenos bakterií nesoucích geny pro širokospektré β-laktamázy, AmpC β-laktamázy a karbapenemázy a také na přenos methicilin rezistentních kmenů …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of the resistant bacteria spread via mechanisms of human migration, tourism and international trade with food, food animals and exotic pets. It is especially focused on the spread of bacteria possessing genes for extended-spectrum β-lactamases, AmpC β-lactamases and carbapenemases, as well as on the spread of methicillin resistant Staphylococcus aureus and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta