David MUSIL

Bakalářská práce

Vliv okoli podniku na konkretni podnik

Influence of surroundings on a specific company
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce je zkoumání vlivu okolí podniku na konkrétní podnik. V průběhu práce dochází k prolínání teoretického zpracování dané problematiky s následným uvedením praktického použití na vybraný podnik. První část práce je věnována představení podniku a jeho činnosti. Následuje analýza vnitřního okolí podniku, která je mimo jiné zastoupena finanční analýzou či marketingovým mixem …více
Abstract:
The content of this bachelor thesis analyzes the influence of the surroundings on a company behavior. Throughout the bachelor thesis, the theoretical side of the problem is being examined and connected with a practical part of an implementation on a particular firm. The first part examines the introduction of the chosen firm and its behavior in the market. Following analysis is dedicated to internal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Petra Skálová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUSIL, David. Vliv okoli podniku na konkretni podnik. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management