Aleš Vokolek

Diplomová práce

The Analysis of Price Jumps on Electricity Market: Case Study of the Czech Republic

Analýza skokových cenových pohybů na trhu elektřinou na případu České republiky
Anotace:
Diplomová práce má za cíl zjistit faktory, které způsobují skoky v cenách elektřiny na případě České republiky, a přitom klade zvláštní důraz na zkoumání vlivu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Za tímto účelem je použit dvoustupňový model, přičemž první část představuje model GARCH-EARJI, avšak model se ukáže jako nevhodný pro analýzu trhu s elektřinou. Tudíž namísto výstupu GARCH-EARJI modelu …více
Abstract:
The aim of diploma thesis is to find factors which cause the power price jumps in the case of the Czech Republic and at the same time it gives special emphasis on the impact of the power generation from renewables. For this purpose two-step model is applied when the first part is presented by the GARCH-EARJI model, but this model shows as unsuitable for analysis of electricity market. Thus instead …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2015
  • Vedoucí: Aleš Rod
  • Oponent: Libor Dušek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57709

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza