Aleš Vokolek

Master's thesis

The Analysis of Price Jumps on Electricity Market: Case Study of the Czech Republic

Analýza skokových cenových pohybů na trhu elektřinou na případu České republiky
Abstract:
Diplomová práce má za cíl zjistit faktory, které způsobují skoky v cenách elektřiny na případě České republiky, a přitom klade zvláštní důraz na zkoumání vlivu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Za tímto účelem je použit dvoustupňový model, přičemž první část představuje model GARCH-EARJI, avšak model se ukáže jako nevhodný pro analýzu trhu s elektřinou. Tudíž namísto výstupu GARCH-EARJI modelu …more
Abstract:
The aim of diploma thesis is to find factors which cause the power price jumps in the case of the Czech Republic and at the same time it gives special emphasis on the impact of the power generation from renewables. For this purpose two-step model is applied when the first part is presented by the GARCH-EARJI model, but this model shows as unsuitable for analysis of electricity market. Thus instead …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2015
  • Supervisor: Aleš Rod
  • Reader: Libor Dušek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57709

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza