Mgr. Oleg Czop

Diplomová práce

State dependent working memory: Effect of sexual primes on men's working memory capacity

State dependent working memory: Effect of sexual primes on men's working memory capacity
Anotace:
Priming efekt je dobře zdokumentovaným a popsaným jevem v mnoha oblastech lidského chování. Bylo prokázáno, že kognitivní schopnosti u heterosexuálních mužů jsou porušeny již po krátkých interakcích s atraktivními ženami a dokonce i v situacích kdy je toto setkání muži pouze předpokládáno. Tyto výsledky byly vysvětlovány ve smyslu sebeprezentace a sebekontroly a zvýšené kognitivní zátěže potřebné k …více
Abstract:
Priming effect is well documented phenomenon in various areas of human behaviour. Heterosexual male participants show corrupted cognitive ability after a short interaction with attractive women or even in situation when this interaction is just anticipated. These results are explained in terms of self-presentation and self-management and increased cognitive load to fulfil these goals. But in recent …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta