Barbora HRÁDKOVÁ

Bakalářská práce

Výchovná opatření v praxi

Educational Measures in Practice
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje výchovným opatřením, která jsou ukládána mladistvým pachatelům za jejich provinění dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Nejprve se věnuji charakteristice tohoto zákona a jeho vývoji. Dále je popsán princip restorativní justice a jednotlivá výchovná opatření, která jsou ukládána mladistvým a dětem do 15 let. Závěr teoretické části je věnován úloze Probační a mediační …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on educational measures that are imposed to juvenile offenders for their offenses according to the Law on Juvenile Justice. First, I want to characterize this law and development of this branch. Further description is focused on the principle of restorative justice and individual educational measures which are imposed to adolescents and children under 15 years old. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Vladimíra Hájková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRÁDKOVÁ, Barbora. Výchovná opatření v praxi. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses xqnric xqnric/2
15. 8. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
15. 8. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.