Bc. Kateřina Šťastná

Diplomová práce

Nábor pracovníků do společnosti ABC

Recruitment into Company ABC
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou náborového procesu ve společnosti ABC a navrhuje a doporučuje změny a postup pro jeho zefektivnění. Základním kamenem práce je teoretická část popisující celkový proces, a to od personálního plánování až k samotnému výběru vhodného uchazeče. Dále pokračuje představením společnosti ABC a popisem náborového procesu v rámci společnosti, na který navazuje poukázání …více
Abstract:
This thesis deals with the recruitment process at ABC company proposes and recommends changes and procedures for its effectiveness. The cornerstone of this work is theoretical part which describes the whole process, from planning personnel to the very selection of suitable candidates. It continues with the introduction of ABC and description of the recruitment process within the company, which builds …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2015
Zveřejnit od: 8. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Václav Urbánek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šťastná, Kateřina. Nábor pracovníků do společnosti ABC. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.1.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 1. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN