Bc. Jakub Poláček

Bakalářská práce

Analýza Booleovských Sietí v Nástroji Pithya Pomocou Binárnych Rozhodovacích Diagramov

Boolean Network Analysis in Pithya Using Binary Decision Diagrams
Anotace:
Boolovské siete sú schopné modelovať mnohé chemické a genetické interakcie. Avšak, presne určiť exaktné prechodové funkcie premenných v Boolovských sietiach z pozorovaných dát môže byť obtiažne. Táto práca navrhuje parametrizáciu Boolovských sietí, pre možnosť analyzovať ich chovanie pri rozličných prechodových funkciách, ako riešenie tohoto problému. V rámci práce implementujeme nástroj schopný reprezentácie …více
Abstract:
Boolean networks are capable of modelling many chemical and genetic interactions. However, determining exact update functions in Boolean networks from real life data can be cumbersome and difficult. This thesis proposes parametrisation of Boolean networks to analyse their behaviour under different sets of update functions, as a solution to this problem. We implement a tool capable of representing and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Samuel Pastva
  • Oponent: Mgr. Matej Troják

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.