Bc. Jana Vlčková

Diplomová práce

Výchovně vzdělávací proces v kontextu vzdělávání žáka se speciálními potřebami

The educational process in the context of education of student with special needs
Anotace:
Diplomová práce se zabývá jedincem, který je vzděláván v rámci integrace na běžné základní škole. Jeho specifické projevy v chování v důsledku Aspergerova syndromu a obsedantně-kompulzivní poruchy výrazně ovlivňují nejen jeho osobnost ale i jeho okolí a celý výchovně vzdělávací proces. Pozornost je zaměřena zejména na jednotlivé pedagogické kategorie, jejich možnosti uplatnění při edukaci integrovaného …více
Abstract:
The diploma thesis deals with an individual who is being educated through integration into mainstream school. His specific behavioral expressions caused by Asperger syndrome and obsessive compulsive disorder significantly affect not only his personality, but also his environment and the whole educational process. The focus is especially given to pedagogical categories, their potential usability in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Jana Veselá, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Strach, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta