Theses 

Výchovně vzdělávací proces v kontextu vzdělávání žáka se speciálními potřebami – Bc. Jana Vlčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana Vlčková

Diplomová práce

Výchovně vzdělávací proces v kontextu vzdělávání žáka se speciálními potřebami

The educational process in the context of education of student with special needs

Anotace: Diplomová práce se zabývá jedincem, který je vzděláván v rámci integrace na běžné základní škole. Jeho specifické projevy v chování v důsledku Aspergerova syndromu a obsedantně-kompulzivní poruchy výrazně ovlivňují nejen jeho osobnost ale i jeho okolí a celý výchovně vzdělávací proces. Pozornost je zaměřena zejména na jednotlivé pedagogické kategorie, jejich možnosti uplatnění při edukaci integrovaného žáka s výše uvedeným postižením, na postavení žáka v kolektivu a přínos integrace.

Abstract: The diploma thesis deals with an individual who is being educated through integration into mainstream school. His specific behavioral expressions caused by Asperger syndrome and obsessive compulsive disorder significantly affect not only his personality, but also his environment and the whole educational process. The focus is especially given to pedagogical categories, their potential usability in education of an integrated pupil with the above mentioned health conditions, to the status of the pupil within the group and to benefit of the integration.

Klíčová slova: Výchovně vzdělávací proces, pedagogické kategorie, daltonské vyučování, speciálně vzdělávací potřeby, Aspergerův syndrom, obsedantně-kompulzivní porucha. Educational process, pedagogical categories, Dalton education, special educational needs, Asperger syndrome, obsessive compulsive disorder

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Jana Veselá, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Strach, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz