Marek Zváč

Master's thesis

Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall using High-frequency data

Portfólio Value at Risk a Expected Shortfall s použitím vysoko frekvenčních dat
Abstract:
Hlavním cílem této práce je zjistit, zda vícerozměrné modely s použitím vysokofrekvenčních dat poskytují výrazně přesnější předpovědi Value at Risk a Expected Shortfall než vícerozměrné modely pouze s pomocí denních data. Náš cíl je velmi aktuální, protože v roce 2013 Basilejský výbor oznámil, že se chystá změnit rizikovou míru používanou pro výpočet kapitálových požadavků z Value at Risk na Expected …more
Abstract:
The main objective of this thesis is to investigate whether multivariate models using Highfrequency data provide significantly more accurate forecasts of Value at Risk and Expected Shortfall than multivariate models using only daily data. Our objective is very topical since the Basel Committee announced in 2013 that is going to change the risk measure used for calculation of capital requirement from …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 3. 2017
  • Supervisor: Milan Fičura
  • Reader: Karel Janda

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53597

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství