Bc. Věra Kuchařová

Diplomová práce

Profesní a osobnostní specifika učitele odborných předmětů

Professional and personal specifics teachers of vocational subjects
Anotace:
Předložená diplomová práce je věnována problematice osobnostních a profesních specifik učitelů v odborném vzdělávání. První kapitola je zaměřena na teoretická východiska v oblasti vzdělání, odbornosti a osobnostních charakteristik učitele. Předmětem zájmu druhé kapitoly jsou specifika učitele v oblasti výuky odborných předmětů v oborech obchodu a služeb. Třetí kapitola je věnována pedagogickému výzkumu …více
Abstract:
The present thesis concerns personal and professional specifics of teachers in specialized vocational schools. In the first chapter, the author turns her attention to the theoretical background in the education process, skills and personality characteristics of teachers. The second chapter summarizes specifics of the teacher in the teaching process relating to vocational subjects in the fields of trade …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta