Michal Navrátil

Diplomová práce

Konstrukční návrh pohonu napínacího zařízení pásového dopravníku s elektrickým pohonem

Design of Tension Device Drive of Belt Conveyor with Electric Drive
Anotace:
Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh pohonu napínacího zařízení pásového dopravníku s elektrickým pohonem. Pohon napínacího zařízení zajišťuje elektromotor s konstantním kroutícím momentem, jež reguluje snímanou tažnou sílu. Nejprve je vypočtena tažná síla v dopravním pásu, tj. síla v napínacím laně. Dále je proveden konstrukční návrh napínacího bubnu pro délku lana 50 m. Nakonec je proveden …více
Abstract:
The scope of this thesis is a design of tension device of conveyor belt with electric drive. The tension device is driven by an electric motor with constant torque, which regulates captured pull force. The pull force of the conveyor belt is calculated at first i.e. the pull force in the stretching cable. Furthermore there is a design concept of tension drum for a given length of the cable fulfilled …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Horst Gondek
  • Oponent: Jan Šamárek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství