Theses 

Stanovení estrogenních látek ve vodě pomocí pasivních vzorkovačů. – Bc. Alena Škodová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Alena Škodová

Diplomová práce

Stanovení estrogenních látek ve vodě pomocí pasivních vzorkovačů.

Determination of estrogenic compounds in water using passive samplers.

Anotace: Tato práce se zabývá studiem estrogenních látek a jejich stanovením ve vodách, kde jsou nyní už hojně sledovány. Jako výsledek metabolismu živočichů se tyto látky dostávají do složek životního prostředí, kde mohou ovlivnit funkci endokrinních systémů, reprodukci a vývoj volně žijících živočichů a člověka. Práce se také zaměřuje na analytické metody a techniky, kterými lze estrogenní hormony sledovat a charakterizovat. Dále se zabývá možností využití pasivních vzorkovačů a výhodami či nevýhodami s tímto způsobem vzorkování spojenými.

Abstract: This work deals with the study of estrogenic compounds and their determination in waters where they are nowadays widely monitored. These substances are released into the environment as a result of the metabolism of organism. They can affect the function of the endocrine system, reproduction and development of wildlife and humans. The work is also focused on analytical methods and techniques that can be used for analysis and characterization of the estrogenic hormones. The use possibility of passive samplers and their advantages or disadvantages of this sampling method is described as well.

Klíčová slova: estrogeny, estradiol, estriol, ethynylestradiol, estron, osud v prostředí, stanovení, analytické metody, metody derivatizace, matriční efekty, voda, pasivní vzorkovače/ estrogens, estrone, fate in environment, determination, analytical methods, methods of derivatization, matrix effects, water, passive sampling

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:31, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz