Mgr. Dominika Trúchla

Rigorózní práce

Právna úprava ochrany ľudských práv v EÚ

Anotace:
V mojej práci rozoberám právnu úpravu ochrany ľudských práv v EÚ v komplexnej podobe a zároveň hľadám riešenie ľudsko-právneho deficitu na úrovni ES/EÚ. V práve komunitárnom analyzujem úpravu ľudských práv v práve primárnom a sekundárnom, zameriavam sa na judikatúru ESD v oblasti ľudských práv. V tejto súvislosti rozoberám vzťah slobôd vnútorného trhu a ľudských práv. Na úniovej úrovni analyzujem úpravu …více
Abstract:
My work deals with the legal regulation of human rights protection in EU and possible solutions to human- rights deficit on both EC/EU level. I analyze the regulation of human rights in primary and secondary community law; I concentrate on the role of ECJ in human rights field. In this context I also deal with the relationship of human rights and freedoms of free market. I analyze the human rights …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 10. 2006

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta