Martin Šlahař

Bakalářská práce

Propagační mix ve vybraných zlínských galeriích

Promotional Mix of Selected Galleries in Zlín
Anotace:
Bakalářská práce rozebírá, jakým způsobem se vybrané galerie ve Zlíně propagují a komunikují s potenciálními návštěvníky. Teoretická část vysvětluje základní pojmy potřebné pro pochopení práce. Těmi pojmy jsou marketing, části marketingového a propagačního mixu či definice právní formy vybraných galerií. Praktická část popisuje v úvodu samotné galerie, které jsou v práci analyzovány a následně je popsána …více
Abstract:
The bachelor's thesis analyzes the way in which chosen galleries in Zlín promote and communicate with potencial visitors. The theoretical part explains the basic concepts neede to understand the thesis. These concepts are marketing, different aspects of the marketing and promotional mix and definitions of legal status of the chosen galleries in Zlin. The practical part begins by describing the galleries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Doleželová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šlahař, Martin. Propagační mix ve vybraných zlínských galeriích. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing