Bc. Eliška Krčálová

Diplomová práce

Dramatické techniky ve výuce anglického jazyka

Drama Techniques in Teaching and Learning English
Abstract:
This master thesis is concerned with the use of drama techniques in ELT of young learners. The first chapter of the theoretical part depicts lifelong learning with a special focus on non-formal education. The second chapter defines young learners, their second language acquisition, and describes communicative competence and language skills related to the target group of learners. The third chapter …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá použitím dramatických technik ve výuce anglického jazyka žáků mladšího školního věku. První kapitola teoretické části popisuje zasazení kontextu práce do širšího pojetí z hlediska celoživotního učení s důrazem na neformální výuku. Druhá kapitola se zabývá definicí žáku mladšího školního věku, pojednává o jejich osvojování cizího jazyka, navrhuje možnosti, jak přistupovat …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krčálová, Eliška. Dramatické techniky ve výuce anglického jazyka. Pardubice, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická