Mgr. Alice Křivdová

Bachelor's thesis

Camphill jako alternativa péče o lidi s mentálním postižením

Camphill as a Way of Taking Care of People with Mental Retardation
Abstract:
Práce je zaměřena na Camphillské komunity jako možnosti péče o lidi s mentálním postižením. Cílem práce je představit Camphillské komunity, jenž jsou ve světě běžně uznávanou alternativou ústavní péče o lidi s mentálním postižením.
Abstract:
My thesis is focused on Camphill communities as a way of taking care about people with menthal handicap. The aim of the work is present Camphill cammunities which is around the world very popular alterantive of care of people with menthal handicap.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 5. 2007
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Special Education / Special Education