Karolína Křepelová

Bakalářská práce

Nákupní preference žen na rodičovské dovolené v cestovním ruchu

Purchasing Preferences of Women on Maternity Leave in Relation to Tourism.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na nákupní preference v cestovním ruchu u konkrétního zákaznického segmentu - žen na rodičovské dovolené v kraji Vysočina. Teoretická část práce zahrnuje literární rešerši a vysvětluje klíčové pojmy související s tématem práce. V praktické části je provedena interpretace primárních dat získaných metodou dotazníkového šetření. Cílem šetření je poznat a popsat spotřební chování …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2022

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Cestovní ruch

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.