Karolína Bilová

Diplomová práce

Kulturně společenské centrum Hukvaldy

Cultural and Social center of Hukvaldy
Anotace:
Bilová,K.: Kulturně společenské centrum Hukvaldy, Diplomová práce 2018, Ostrava: Všb - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, Vedoucí práce: doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Cílem návrhu diplomové práce bylo zhodnocení a naleznutí řešení, jak naložit nejen s řešením veřejného prostou, ale také s možnou rekonstrukcí či novou výstavbou, a tak vytvoření nového centra v …více
Abstract:
Bilová,K.: Cultural and Social center of Hukvaldy, Diploma thesis 2018, Ostrava: Všb - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecturehesis, Thesis heard: doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. The aim of the diploma thesis was to evaluate and find a solution how to solve not only the solution of the public space but also to possible reconstruction or new construction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2018
  • Vedoucí: Martina Peřinková
  • Oponent: Tomáš Havlíček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství