Bc. Kateřina Bešťáková

Diplomová práce

Působení žen ve Vězeňské službě České republiky

Women in the Prison Service of the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá působením žen ve Vězeňské službě České republiky. Práce je konkrétně zaměřena na ženy ve služebním poměru a jejich postavení u tohoto bezpečnostního sboru. V teoretické části jsou definovány základní pojmy související s rovností a je poukázáno na postavení mužů a žen ve společnosti. V následujících kapitolách analyzuji rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce v České republice …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the influence of women in the Prison Service of the Czech Republic. The work is specifically focused on women in service and their position in the security corps. The theoretical part defines the basic concepts related to equality and points out the position of men and women in society. In the following chapters I analyze equal opportunities of women and men in the labor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Markéta Brunová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní