Bc. Martina Jelínková

Master's thesis

Ženská práva v islámu: postavení žen v muslimské společnosti optikou evoluční teorie

Women's rights in Islam: the status of women in Muslim society through the lens of evolutionary theory
Anotácia:
Ambicí této diplomové práce je využít poznatků věd o člověku (life sciences) k analýze postavení ženy v islámu a zapojit tak do výzkumu problematiky mezinárodních vztahů nepříliš obvyklou perspektivu evoluční teorie. Cílem práce je na základě poznatků evoluční psychologie analyzovat vztah islámu k ženským právům. Předmětem práce je interpretovat z pohledu evoluční teorie, jakým způsobem se na ženu …viac
Abstract:
The ambition of this thesis is to use knowledge of the life sciences to analyze the status of women in Islam and to engage the perspective of evolutionary theory in the research of international relations. The objective of the work is to analyze the relationship between Islam and women's rights based on the findings of evolutionary psychology. The aim of the thesis is to interpret the status of woman …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2013
  • Vedúci: JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
International Territorial Studies / International Relations