Lenka DIVINOVÁ

Bakalářská práce

Vliv ochrany perlorodky říční\nl{} na hospodaření v povodí

The effect of Freshwater Pearl Mussel protection on river basin management
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu ochrany perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) na hospodaření v povodí. Konkrétně je práce zaměřená na povodí řeky Blanice v Jihočeském kraji. Práce si klade za cíl zanalyzovat, zda ochrana perlorodky říční má či nemá vliv na hospodaření Lesní správy Arnoštov, náležící do státního podniku Vojenské lesy a statky ČR. Následně je provedena analýza …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the influence of protection of freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) in river basin management. Specifically, the thesis is focused on the Blanice river basin in the South Bohemian County. The thesis aims at analyzing whether the protection of the freshwater pearl mussel has or does not have influence on the economy of the Forest Administration Arnoštov …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Seják, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DIVINOVÁ, Lenka. Vliv ochrany perlorodky říční\nl{} na hospodaření v povodí. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí