Viktorie Ingrová

Bakalářská práce

Vliv restrukturalizace společnosti České aerolinie, a.s. na výsledky jejího hospodaření

The Impact of Restructuring on Financial Performance of Czech Airlines
Anotace:
Ingrová, Viktorie. Vliv restrukturalizace společnosti České aerolinie na výsledek její-ho hospodaření. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020.Bakalářská práce se věnuje finanční analýze společnosti České aerolinie, a.s., která procházela restrukturalizací v letech 2010–2016. Cílem je identifikovat změnu během restrukturalizace a po ní a zaznamenat její vliv na finanční situaci podniku …více
Abstract:
Ingrová, Viktorie. The Impact of Restructuring on Financial Performance of Czech Airlines. Bachelor theasis. Brno: Mendel university, 2020This bachelor theasis deals with the financial analysis of Czech Airlines, that have been restructured from 2008 to 2016. The aim is to identify the change during and after the restructuring and explain the impact on the financial situation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický