Theses 

PR a fundraisingový plán dané neziskové organizace (komparace veřejné a soukromé neziskové organizace) – Bc. Jaromíra Veselá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jaromíra Veselá

Bakalářská práce

PR a fundraisingový plán dané neziskové organizace (komparace veřejné a soukromé neziskové organizace)

PR and Fundraising plan of specific NPO

Anotace: Předmětem bakalářské práce PR a fundraisingový plán dané neziskové organizace je postihnout rozdíly mezi neziskovou organizací veřejnou a soukromou Předmětem bakalářské práce PR a fundraisingový plán dané neziskové organizace je postihnout rozdíly mezi neziskovou organizací veřejnou a soukromou v oblasti PR, fundraisingu a jejich vzájemná komparace. Srovnávané organizace se věnují dětem, mládeži i učitelům v oblasti environmentálního vzdělávání. První část práce popisuje teoretickou oblast neziskových organizací. Dále práce analyzuje vnější a vnitřní prostředí neziskové veřejné a soukromé organizace, jejich financování a následně je srovnává. Dále je vypracován PR audit dvou vybraných neziskových organizací (veřejné a soukromé) a jejich vzájemné srovnání. Další část je věnována fundraisingu, nabízí fundraisingový plán a návrhy na zlepšení.

Abstract: The subject of the bachelor’s thesis “PR and fundraising plan of a specific non-profit organisation” is to define the differences between public and private non-profit organisations in terms of PR, fundraising, and their comparison. The compared organisations focus on children, young people, and teachers of environmental subjects. The first part of the thesis describes the theoretical issues of non-profit organisations. The text also analyses the external and internal environment of non-profit organisations, public and private, their financing, and in the end the two types of organisation are compared. The following part represents a PR audit of two selected non-profit organisations (public and private) and their comparison. The final part focuses on fundraising, includes a fundraising plan, and suggestions for improvement.

Klíčová slova: Public relations, fundraising, nezisková organizace, komunikace, image, vzdělávání. Public relations, non-profit organization, communication, education.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2009
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 05:13, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz