Bc. Simona Štiavnická

Bakalářská práce

Stilistische Analyse ausgewählter Massenmedien

Stilistic Analysis of chozen
Abstract:
This paper analyses the two chosen online formed mass media, which is a solid (daily magazines FAZ.de) and yellow magazine (BILD.de), by using stylistic analysis. The main topic is the refugee crisis. The stylistic analysis, which is the basis of the articles on FAZ.de and BILD.de, analyses different kind of texts such as report, interview and comment. The purpose of this paper is to make stylistic …více
Abstract:
Štylistická analýza vybraných masmédií analyzuje jazyk jedného solídneho a jedného bulvárneho časopisu v online-formách. Konkrétne sa jedná o denníky FAZ.de (solídny časopis) a BILD.de (bulvárny časopis). Spoločná téma článkov je "Flüchtlingskrise" (utečenecká kríza). Na základe týchto textov s rovnakou tematikou bude skoncipovaná štylistická analýza, v ktorej budú analyzované nasledujúce typy textov …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Anna Marie Halasová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Německý jazyk a literatura