Lucie Beranová

Diplomová práce

Analýza směnných relací a jejich vliv na agregáty národního hospodářství

Analysis of the terms of trade and their impact on the aggregates of the national economy
Anotace:
Práce se zabývá analýzou směnných relací a jejich vlivem na agregáty národního hospodářství. Hlavním cílem bylo postihnout problematiku směnných relací a popsat jejich vývoj v České republice z hlediska souhrnných indexů a indexů za skupiny Standardní mezinárodní obchodní klasifikace (SITC). Byly využity metody analýzy časových řad a testování závislosti kvantitativních proměnných. Vývoj byl velmi …více
Abstract:
The thesis deals with the analysis of the terms of trade and their impact on the aggregates of the national economy. The main goal was to identify issues of the terms of trade and describe their development from the point of view of total indices and indices for groups of the Standard International Trade Classification (SITC) in the Czech Republic. In the thesis were used time series analysis and measurement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Kristýna Vltavská
  • Oponent: Marek Rojíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46352