Theses 

Trendy marketingové komunikace v bankovním sektoru – Bc. Monika Bílá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Monika Bílá

Diplomová práce

Trendy marketingové komunikace v bankovním sektoru

Trends of marketing communications in the banking sector

Anotace: Tato práce je zaměřena na marketingovou komunikaci a na bankovní sektor. Cílem práce je na základě analýz a dat získaných na Facebooku vyhodnotit využití trendů marketingové komunikace ve vybraných bankách, posoudit jejich efektivitu při oslovování zákazníků a jejich rozhodování při výběru banky. V práci jsou nejprve definována teoretická východiska marketingu obecně, pozornost je věnována problematice marketingové komunikace a jejích trendů. V aplikační části práce je porovnána komunikace vybraných bank na sociální síti Facebook. Na základě zjištěných skutečností jsou uvedeny návrhy a doporučení k možnostem využití sociální sítě ke komunikaci banky se zákazníky.

Abstract: This work is about marketing communication and banking sectors. The aim of the work is based on analysis and data gathered on Facebook to evaluate utilization trends in marketing communication in selected banks. I consider their effectiveness in addressing customers and their decision when choosing a bank. I defined the theoretical bases of marketing in general. I was paid to the issue of marketing communication and its trends. The practical part compares the communication of selected banks on the social network Facebook. Based on the facts as presented suggestions and recommendations concerning the possible use social networks to communicate with the bank's customers.

Klíčová slova: Marketing, marketingový mix, marketingová komunikace, e-commerce, remarketing, obsahový marketing, mobilní a internetový marketing, bankovní sektor, sociální síť, segmentace marketing, marketing mix, marketing communications, internet and mobile marketing, product placement, banking sector, social network, segmentation.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 03:22, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz